How to Maximize Talent Management Efforts?

How to Maximize Talent Management Efforts?

As the demand for expatriates to adapt to the ever-evolving business environment is growing, expatriates’ roles and responsibilities also expand. Many expatriates are expected to not help grow their businesses financially in the new markets but also focus on talent...
Learn Vietnamese Online: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Learn Vietnamese Online: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

[English below] Quả: trái cây/hoa quả Kẻ: người “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” có nghĩa là khi thưởng thức trái cây/hoa quả thì cần phải nhớ đến công lao của những người đã trồng ra loại cây đó, cho ta cơ hội được ăn ngon mà không cần bỏ công sức. Về nghĩa...
Từ đồng âm khác nghĩa | Homophones: Đường

Từ đồng âm khác nghĩa | Homophones: Đường

1. Đường: sugar Cho thêm ít ĐƯỜNG vào cà phê đi – Add more sugar to the coffee. 2. Con đường sự nghiệp: Career path Con ĐƯỜNG sự nghiệp của anh ấy rất thuận lợi – He has a good career path. 3. Con đường: road Con ĐƯỜNG này rộng ghê – This road is so...
Learn Vietnamese Online: Banking Vocabulary

Learn Vietnamese Online: Banking Vocabulary

Tài khoản – Account Chủ tài khoản – Account holder/owner Số tài khoản – Account number Số dư tài khoản – Account balance Sao kê ngân hàng – Bank statement Tiền lãi – Interest Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn – Term deposit account...
Vietnamese lesson: Vietnamese Non-verbal Language

Vietnamese lesson: Vietnamese Non-verbal Language

As in most cultures, non-verbal communication plays an important role in Vietnamese society, sometimes to accompany and reinforce linguistic symbols, sometimes as a substitute for words. Respect is the cornerstone of interpersonal relationships in Vietnamese society....
Vietnamese Culture: How to play Vietnamese Traditional Lottery?

Vietnamese Culture: How to play Vietnamese Traditional Lottery?

[English below] Tại Việt Nam, vé số truyền thống được bán ở khắp mọi nơi. Mỗi tỉnh thành ở Việt Nam phát hành một loại vé số và được giám sát, quản lý bởi các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước. Mỗi ngày, vé số được xổ từ 4h chiều trở đi, do vậy, những người chơi vé...