Learn Vietnamese Online: Chung cư

Learn Vietnamese Online: Chung cư

[English below] Chung cư là một từ gốc Hán Việt. Đúng ra từ này là “chúng cư” nhưng lâu dần người dân đọc trại thành “chung cư” và được sử dụng rộng rãi cho đến ngày nay. – Chúng (từ gốc ban đầu mà nay thường được dùng thành “chung”)...
Learn Vietnamese Online: Giang hồ

Learn Vietnamese Online: Giang hồ

[English below] “Giang hồ” là từ gốc Hán Việt, trong đó, “giang” nghĩa là sông, “hồ” nghĩa là “hồ”. Giang hồ xưa kia được dùng với nghĩa hoán dụ để chỉ vùng sông, nước nơi các bậc quân tử hay võ hiệp sinh sống. Những nơi...
Learn Vietnamese Online: To wear

Learn Vietnamese Online: To wear

[English below] “To wear” có lẽ là một trong những động từ gây “rối não” nhất cho người nước ngoài khi học tiếng Việt, bởi trong tiếng Anh, “to wear” or ” to put on” được sử dụng cho hầu như tất cả các loại quần áo, phụ...