Different Languages – Similar Pronunciation: Vietnamese – Japanese

Different Languages – Similar Pronunciation: Vietnamese – Japanese

[English below] “Different Languages – Similar Pronunciation” là series giới thiệu các từ tiếng Việt phát âm giống/tương đồng với các ngôn ngữ khác trên thế giới. Mở đầu cho chuỗi video này sẽ là sự xuất hiện của anh Leo, một học viên trong trang phục Kimono rất dễ...