Vietnamese lesson: Squid Game Vocabulary

Vietnamese lesson: Squid Game Vocabulary

Squid Game, a Korean drama series, takes the world by storm. The internet is bombarded with news articles, video clips and social media trends relating to this drama. Let’s enjoy Squid game not only for its cinematic value but also educational worth through this short...
Vietnamese lesson: Rice

Vietnamese lesson: Rice

What is RICE in Vietnamese? Is it lúa, thóc, gạo or cơm? Rice is a staple in many regions of the world, Vietnam included. Do you know that, in Vietnamese, pre-harvest rice, threshed rice, milled rice and cook rice have different names? Let’s explore their unique...
Learn Vietnamese Online: HÓNG

Learn Vietnamese Online: HÓNG

“Hóng” là một động từ được sử dụng phổ biến trong đời sống hằng ngày, đặc biệt là trên các trang mạng xã hội hiện nay. Vậy, “hóng” có nghĩa gì và được sử dụng trong thực tế ra sao? Hãy cùng theo dõi video bài học này nha. “Hóng” is...
Tiếng Việt Đi | Let’s Vietnamese: Chợ Lớn Tour with David

Tiếng Việt Đi | Let’s Vietnamese: Chợ Lớn Tour with David

[English below] David – đến từ Canada – là học viên chi nhánh quận 7 của VLS. Vì có ông nội là người Việt Nam nên David rất muốn học tiếng Việt và tìm hiểu kỹ hơn về văn hóa Việt Nam. David đã có cơ hội được tham quan Chợ Lớn cùng VLS với “hướng dẫn...