Learn Vietnamese Online: Soccer Terminologies

Learn Vietnamese Online: Soccer Terminologies

[Vietnamese below] The WORLD CUP season is here! So there’s no better time than this to learn some Vietnamese soccer terminologies. VLS hope that in the future when you’re watching a soccer match or talking to a friend of yours about soccer, you will start...
Learn Vietnamese Online: Khoan | To halt/to hold on [Part 2]

Learn Vietnamese Online: Khoan | To halt/to hold on [Part 2]

In the last video lesson, we learned how to use “khoan” and “khoan đã” to tell people to slow down, to hold on, to stop doing something momentarily or to not do something yet. Please check out the link here for part 1: https://www.youtube.com/watch?v=Ku0g4VprtzA Today...
Learn Vietnamese Online: Khoan | To halt/hold on [Part 1]

Learn Vietnamese Online: Khoan | To halt/hold on [Part 1]

[Video] “Khoan” hoặc “Khoan đã” được người Việt sử dụng khá thường xuyên trong đời sống hàng ngày. Vậy “khoan” và “khoan đã” nghĩa là gì và cách sử dụng ra sao, cùng VLS tìm hiểu qua video sau nhé. “Khoan”...