Learn Vietnamese Online: HÓNG

Learn Vietnamese Online: HÓNG

“Hóng” là một động từ được sử dụng phổ biến trong đời sống hằng ngày, đặc biệt là trên các trang mạng xã hội hiện nay. Vậy, “hóng” có nghĩa gì và được sử dụng trong thực tế ra sao? Hãy cùng theo dõi video bài học này nha. “Hóng” is...