Vietnamese Culture: Nhã nhạc cung đình Huế | Hue’s Court Music

Vietnamese Culture: Nhã nhạc cung đình Huế | Hue’s Court Music

[English below] Nhã nhạc là cụm từ chỉ chung dòng nhạc cung đình, được dùng ở các triều đại khi xưa, trong đó có sự kết hợp giữa Lễ và Nhạc. Nhã nhạc cung đình Huế được ra đời vào triều đại nhà Lý nhưng đạt đỉnh điểm phát triển dưới thời nhà Nguyễn. Nhã nhạc cung đình...