Vietnamese Culture: Làng Gốm Bát Tràng

Vietnamese Culture: Làng Gốm Bát Tràng

[English below] Bát Tràng là một làng nghề gốm sứ truyền thống lâu đời của Việt Nam nằm ở huyện Gia Lâm, Hà Nội. Gốm Bát Tràng ra đời từ thời nhà Lý khi Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư sang thành Thăng Long và các gia đình làm nghề gốm đi theo nhà vua tìm đất lập nghiệp....