Learn Vietnamese Online: Con ông cháu cha

[English below]

“Con” means daughter or son.

“Ông” means grandparent.

“Cháu” means granddaighter or grandson.

“Cha” means father.

Theo lý đơn thuần, câu thành ngữ này phải được viết là “con cha cháu ông”, tuy nhiên để câu thành ngữ được đọc xuôi hơn và theo quy tắc xen kẽ hai từ ghép với nhau, đó là “con cháu” và “ông cha” thì ta có thành ngữ như đang dùng hiện nay “con ông cháu cha”.

“Con ông cháu cha” dần dần được dùng để chỉ con cháu của những người quyền lực, có vai vế trong xã hội, theo đó những người này thường giành được nhiều quyền lợi, sự giúp đỡ từ người khác.

Giới trẻ ngày nay thường viết tắt cụm từ này “COCC” và dùng phổ biến trên các trang mạng xã hội với nghĩa không mấy tích cực.

Ví dụ:

– Đừng đụng đến nó, con ông cháu cha đó.

Don’t mess up with him, he is a “con ông cháu cha”.

—————–

Logically, this idiom must be written as “con cha cháu ông” (The father’s son and the grandfather’s grandson).

However, it is reversed into “con ông cháu cha” in order to be read more prosely.

“Con ông cháu cha” is used to refer to the descendants of the powerful and influential people in society, whereby these people often gain many benefits and supporting from others.

Vietnamese young people often abbreviate this phrase into “COCC” and use it commonly on social media channels with a negative meaning.

The similar idiom in English is ” to be born with a silver spoon in one’s mouth”.

15/09/2021

You May Also Like…

Vietnamese Culture: HÒ

Vietnamese Culture: HÒ

[English below] "Hò" là một thể loại diễn xướng nhạc điệu trong đời sống người Việt Nam. "Hò" có...

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments