Student Privileges

Vietnamese below - tiếng Việt bên dưới.

VLS’ students are offered special privileges by our trusted partners:

Just present VLS’ student benefits tickets and enjoy superb cuisine in well-known restaurants, and entertaining and cultural activities in HCMC. 

Terms and conditions:

1. The offers are applicable to VLS’ students who are currently enrolling in a course at VLS.

2. Unless otherwise stipulated, the offers cannot be used in conjunction with any other promotion provided by the listed partners.

3. The offers cannot be exchanged for cash.

4. VLS shall hold no responsibility for the quality of goods and services provided by the listed partners.

 

 • With the collaboration of VLS and Anne Hill Enrichment Centre, VLS' students can get a 10% discount on Speech and Drama Program at Anne Hill Enrichment Centre.
 
For more information about Anne Hill Enrichment Centre, please click here.
 
 • With the collaboration of VLS and Garden in House, VLS' students can get a 5% discount on any purchase at Garden in House
 
For more information, please access their Facebook Page @https://www.facebook.com/caycanhtrongnha.GIH
Let's turn your place into a green one!
 
 • With the collaboration of VLS and Homebase, VLS' students can get a 20% off six-month financing cost.

For more information, please contact Homebase at: https://homebase.com.vn/

 

 • With the collaboration of VLS and EcolotusVLS' students can get 15% discount when purchasing all products at Ecolotus showrooms.

For more information, please access: https://ecolotus.vn/ or https://www.facebook.com/hoasensaykho/

 

 • With the collaboration of VLS and Saigon on MotorbikeVLS's students can get 5% discount on the tour (not including Morning tour) 

For more information, please contact to Mr. Hùng: 

Phone number: +84 987 271 754

Email: info@saigononmotorbike.com 

Website: https://saigononmotorbike.com/

 

 • With the collaboration of VLS and ReddoorzVLS's students can get 25% discount

For more information, please contact Ms. Phương at: 

Email address: phuong.lam@vlstudies.com

Phone number: 0907 671 840

 

 • With the collaboration of VLS and AGS, VLS's students can get a 10% voucher.

For more information about their services, please access to: https://www.ags-globalsolutions.com/

 

 • With collaboration of VLS and Hoozing, VLS students can get:

​- 20% discount for one year contract

- 10% discount for 6 - 11 months contract

=> DISCOUNT ON THE 1ST MONTH RENT

For more information, please access to their website at http://bit.ly/Find-apartment-in-Ho-Chi-Minh-City

 

 • With the collabration between VLS and Evolve Mobility International, every student from VLS will get a $100 voucher to use their service.

For more information about them, please visit:

Webiste: www.evolvemobilityintl.com

Hotline: 0969 282 222

 

 • With the collabration between VLS and Lune Production, every student from VLS will get 30% discount on the ticket price for 

À Ố Show

Teh Dar

- My Village (Làng Tôi)

- The Mist (Sương Sớm).

(1 student can buy up to 2 tickets - Contact Ms. Kiều to get your Student card)

For more infomation about the show and schedules, please access:

- Websitewww.luneproduction.com

- Call Center: +848 45 181 188 

 

 • Our regular clubs, you can join anytime!

 

Sinh viên VLS được hưởng những ưu đãi đặc biệt khi sử dụng sản phẩm dịch vụ của những đối tác tin cậy của VLS:

Vui lòng sử dụng thẻ ưu đãi sinh viên của VLS (VLS’ student benefits tickets) để tận hưởng ưu đãi khi thưởng thức những món ăn tuyệt vời trong các nhà hàng nổi tiếng, và các hoạt động giải trí và văn hóa tại TP HCM.

Các điều khoản và điều kiện

1. Việc cung cấp được áp dụng cho sinh viên VLS 'hiện đang tham gia một khóa học tại VLS.

2. Trừ khi có quy định khác, việc cung cấp không thể được sử dụng kết hợp với bất kỳ chương trình khuyến mãi khác được cung cấp bởi các đối tác được liệt kê.

3. Việc cung cấp không được quy đổi thành tiền mặt.

4. VLS sẽ tổ chức không chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa và dịch vụ được cung cấp bởi các đối tác được liệt kê.

 


Help & support

CENTRAL CAMPUS ADDRESS

 

NOTICE: You may find 2 addresses of 45 on Dinh Tien Hoang St. 

Our campus is located OPPOSITE HTV BUILDING.

Go into DMA (Agriculture Management Training Institute) Campus Gate, the first building on your right and to the 4th floor.  

4th floor, DMA Building, 45 Dinh Tien Hoang St, Ben Nghe Ward, Dist. 1, HCMC, Vietnam

(Bạn có thể tìm thấy 2 địa chỉ 45 Đinh Tiên Hoàng.

Trường chúng tôi nằm ĐỐI DIỆN TOÀ NHÀ HTV.

Vào cổng Trường Cán bộ Nông nghiệp, toà nhà đầu tiên bên tay phải, VLS ở lầu 4.

Lầu 4, tòa nhà DMA, 45 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Q.1, TP.HCM, Vietnam)

 

Working hours: Mon - Fri: 8:00 Am - 6:00 Pm

Teaching hours: Mon - Sat: 08:00 Am - 9:00 Pm and Sun 08:00 Am - 6:00 Pm

 

Tel: (+84) 028 3910 0168 / 028 3910 3266

Hotline: 0911 70 22 55 | 0934 044 669 0911 63 22 77  (Available 24/24)

Email: contact@vlstudies.com | Web: www.vlstudies.com | Youtube channel: www.youtube.com/c/Vlstudies | Instagram: www.instagram.com/vlstudieshcmc | Facebook: www.facebook.com/vlstudies

DISTRICT 7 CAMPUS ADDRESS

 

SD-07 Green View Building, 31 Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, HCMC.

 

Working hours: Mon - Fri: 8:00 am - 6:00 pm

Teaching hours: Mon - Sun: 08:00 Am - 9:00 pm 

 

Tel: (+84) 028 3910 0168 / 028 3910 3266

Hotline: 0909 635 669 (Available 24/24) - thao.vo@vlstudies.com

Email: contact@vlstudies.com | Web:www.vlstudies.com | Youtube channel: www.youtube.com/c/Vlstudies | Instagram: www.instagram.com/vlstudieshcmc | Facebook: www.facebook.com/vlstudies

Online support

Yahoo!

My status

Skype