Vietnamese Culture: Banyan Tree

Posted: Wednesday, October 14, 2020

Vietnamese Culture: Cây Đa | Banyan Tree

Nếu có dịp đến thăm các làng quê Bắc Bộ Việt Nam thì hẳn bạn sẽ không thể bỏ qua hình ảnh sừng sững của cây đa hiện diện trước mỗi cổng làng.

Cây đa được xem là một trong những biểu tượng truyền thống của làng quê Bắc Bộ Việt Nam. Gần như ở làng nào cũng đều có ít nhất một cây đa cổ thụ.

Cây đa Việt Nam còn được cho là một biểu tượng linh thiêng. Người Việt tin rằng đây là nơi ngự trị của các vị thần linh và những linh hồn bơ vơ. Vì vậy, dưới mỗi gốc đa luôn có một miếu thờ nhỏ hoặc ít nhất là một vài nhánh hương.

 

If you have a chance to visit some quarter village of Northern Vietnam, you may not be missed the banyan which is located right at the village entrance.

Banyan tree is one of the traditional symbol of Northern Vietnamese villages. At each village, there is always at least a hundreds-year-old banyan tree.

Vietnamese banyan tree is also considered as a spiritual symbol. Vietnamese people believe that it is the place of residence of the gods and lost souls. That’s the reason why we can notice the appearance of a small temple or at least some incense branches under each banyan tree.

FREE Vietnamese trial lesson: https://vlstudies.com/vn/vls-activities/vls-activities/free-trial-vietnamese-class/750/1
Test your Vietnamese level: https://vlstudies.com/vn/programs/vls---vietnamese-placement-test/22

Others

Help & support

CENTRAL CAMPUS ADDRESS

 

NOTICE: You may find 2 addresses of 45 on Dinh Tien Hoang St. 

Our campus is located OPPOSITE HTV BUILDING.

Go into DMA (Agriculture Management Training Institute) Campus Gate, the first building on your right and to the 4th floor.  

4th floor, DMA Building, 45 Dinh Tien Hoang St, Ben Nghe Ward, Dist. 1, HCMC, Vietnam

(Bạn có thể tìm thấy 2 địa chỉ 45 Đinh Tiên Hoàng.

Trường chúng tôi nằm ĐỐI DIỆN TOÀ NHÀ HTV.

Vào cổng Trường Cán bộ Nông nghiệp, toà nhà đầu tiên bên tay phải, VLS ở lầu 4.

Lầu 4, tòa nhà DMA, 45 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Q.1, TP.HCM, Vietnam)

 

Working hours: Mon - Fri: 8:00 Am - 6:00 Pm

Teaching hours: Mon - Sat: 08:00 Am - 9:00 Pm and Sun 08:00 Am - 6:00 Pm

 

Tel: (+84) 028 3910 0168 / 028 3910 3266

Hotline: 0911 70 22 55  | 0934 044 669 0911 63 22 77 (Available 24/24)

Email: contact@vlstudies.com | Web: www.vlstudies.com | Youtube channel: www.youtube.com/c/Vlstudies | Instagram: www.instagram.com/vlstudieshcmc | Facebook: www.facebook.com/vlstudies

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DISTRICT 7 CAMPUS ADDRESS

 

SD-07 Green View Building, 31 Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, HCMC.

 

Working hours: Mon - Fri: 8:00 am - 6:00 pm

Teaching hours: Mon - Sun: 08:00 Am - 9:00 pm 

 

Tel: (+84) 028 3910 0168 / 028 3910 3266

Hotline: 0909 635 669 (Available 24/24) - thao.vo@vlstudies.com

Email: contact@vlstudies.com | Web:www.vlstudies.com | Youtube channel: www.youtube.com/c/Vlstudies | Instagram: www.instagram.com/vlstudieshcmc | Facebook: www.facebook.com/vlstudies

Online support

Yahoo!

My status

Skype