Learn Vietnamese Online: QUÁ GIANG

Posted: Tuesday, February 4, 2020

[English below] 

Learn Vietnamese Online: QUÁ GIANG


"Quá" nghĩa là qua (vượt qua một giới hạn quy định hoặc một điểm mốc)
"Giang" là từ Hán Việt có nghĩa là "sông"

Quá giang nghĩa là qua sông, sau này được biến đổi dần thành đi nhờ đò, thuyền để qua sông.

Ngày nay, khi phương tiện đi lại đã thay thế bằng xe đạp, xe máy, xe hơi thì đi nhờ xe cũng được gọi là "quá giang"

Quá" means pass, go through (go beyond a specified limit or a landmark)
"Giang" is a Sino-Vietnamese, which means "river".

"Quá giang" means crossing the river, which is transformed into hitchhiking a boat to cross the river.

Today, when vehicles have been replaced by bicycles, motorbikes, cars then hitchhiking any kind of transportation is also called "quá giang".

FREE VIETNAMESE TRIAL LESSON: https://vlstudies.com/vn/vls-activities/vls-activities/free-trial-vietnamese-class/750/1


Others

Help & support

CENTRAL CAMPUS ADDRESS

 

NOTICE: You may find 2 addresses of 45 on Dinh Tien Hoang St. 

Our campus is located OPPOSITE HTV BUILDING.

Go into DMA (Agriculture Management Training Institute) Campus Gate, the first building on your right and to the 4th floor.  

4th floor, DMA Building, 45 Dinh Tien Hoang St, Ben Nghe Ward, Dist. 1, HCMC, Vietnam

(Bạn có thể tìm thấy 2 địa chỉ 45 Đinh Tiên Hoàng.

Trường chúng tôi nằm ĐỐI DIỆN TOÀ NHÀ HTV.

Vào cổng Trường Cán bộ Nông nghiệp, toà nhà đầu tiên bên tay phải, VLS ở lầu 4.

Lầu 4, tòa nhà DMA, 45 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Q.1, TP.HCM, Vietnam)

 

Working hours: Mon - Fri: 8:00 Am - 6:00 Pm

Teaching hours: Mon - Sat: 08:00 Am - 9:00 Pm and Sun 08:00 Am - 6:00 Pm

 

Tel: (+84) 028 3910 0168 / 028 3910 3266

Hotline: 0911 70 22 55  | 0934 044 669 0911 63 22 77 (Available 24/24)

Email: contact@vlstudies.com | Web: www.vlstudies.com | Youtube channel: www.youtube.com/c/Vlstudies | Instagram: www.instagram.com/vlstudieshcmc | Facebook: www.facebook.com/vlstudies

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DISTRICT 7 CAMPUS ADDRESS

 

SD-07 Green View Building, 31 Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, HCMC.

 

Working hours: Mon - Fri: 8:00 am - 6:00 pm

Teaching hours: Mon - Sun: 08:00 Am - 9:00 pm 

 

Tel: (+84) 028 3910 0168 / 028 3910 3266

Hotline: 0909 635 669 (Available 24/24) - thao.vo@vlstudies.com

Email: contact@vlstudies.com | Web:www.vlstudies.com | Youtube channel: www.youtube.com/c/Vlstudies | Instagram: www.instagram.com/vlstudieshcmc | Facebook: www.facebook.com/vlstudies

Online support

Yahoo!

My status

Skype