Learn Vietnamese Online: "MẤT"

Posted: Wednesday, July 10, 2019

[English below]
Learn Vietnamese online | Học tiếng Việt online: “MẤT”
1. “Mất” là trợ từ dùng để nhấn mạnh ý lo sợ của người nói về một điều không hay có thể xảy ra; câu có thể có những động từ biểu thị sự lo lắng như: lo, sợ, e sợ/ e ngại.
Ví dụ:
- Đau như thế thì (tôi e là) bác ấy chết mất.
- Anh sợ là đầu tư lần này sẽ vỡ nợ mất.

2. “Mất” là trợ từ dùng để nhấn mạnh ý tiếc nuối của người nói về một việc nào đó đã diễn ra không hay hoặc trái với ý mong muốn của mình.
Ví dụ:
- Chị hết tiền mất rồi.
- Khi tôi đến thì anh ấy đã đi mất rồi.
- Trời ơi! Em đã xoá tấm hình đẹp của chị mất rồi.
- Xin lỗi, em đã quên mất đơn hàng của chị.
————-
1. “Mất” here is a particle used to emphasizes the speaker’ anxiety about bad things that might happen; the sentence might has one of these verbs: lo (to worry), sợ (to fear), e sợ/ e ngại (be afraid.
Example:
- He might die from such severe pain (I am afraid).
- I am afraid that our investment this time might cause us bankrupt. 

2. “Mất” here is a particle, used to emphasize the speaker’s regret for what happened contrary to his 
Example:
- I’ve been out of money already. (I wish I still had some.)
- When I arrived, he had already gone. (I had missed the meeting).
- Oh, God! You have already deleted my best photo. (It’s gone. 
- I am so sorry. I absolutely forgot your order.

 


Others

Help & support

CENTRAL CAMPUS ADDRESS

 

NOTICE: You may find 2 addresses of 45 on Dinh Tien Hoang St. 

Our campus is located OPPOSITE HTV BUILDING.

Go into DMA (Agriculture Management Training Institute) Campus Gate, the first building on your right and to the 4th floor.  

4th floor, DMA Building, 45 Dinh Tien Hoang St, Ben Nghe Ward, Dist. 1, HCMC, Vietnam

(Bạn có thể tìm thấy 2 địa chỉ 45 Đinh Tiên Hoàng.

Trường chúng tôi nằm ĐỐI DIỆN TOÀ NHÀ HTV.

Vào cổng Trường Cán bộ Nông nghiệp, toà nhà đầu tiên bên tay phải, VLS ở lầu 4.

Lầu 4, tòa nhà DMA, 45 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Q.1, TP.HCM, Vietnam)

 

Working hours: Mon - Fri: 8:00 Am - 6:00 Pm

Teaching hours: Mon - Sat: 08:00 Am - 9:00 Pm and Sun 08:00 Am - 6:00 Pm

 

Tel: (+84) 028 3910 0168 / 028 3910 3266

Hotline: 0911 70 22 55  | 0934 044 669 0911 63 22 77 (Available 24/24)

Email: contact@vlstudies.com | Web: www.vlstudies.com | Youtube channel: www.youtube.com/c/Vlstudies | Instagram: www.instagram.com/vlstudieshcmc | Facebook: www.facebook.com/vlstudies

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DISTRICT 7 CAMPUS ADDRESS

 

SD-07 Green View Building, 31 Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, HCMC.

 

Working hours: Mon - Fri: 8:00 am - 6:00 pm

Teaching hours: Mon - Sun: 08:00 Am - 9:00 pm 

 

Tel: (+84) 028 3910 0168 / 028 3910 3266

Hotline: 0909 635 669 (Available 24/24) - thao.vo@vlstudies.com

Email: contact@vlstudies.com | Web:www.vlstudies.com | Youtube channel: www.youtube.com/c/Vlstudies | Instagram: www.instagram.com/vlstudieshcmc | Facebook: www.facebook.com/vlstudies

Online support

Yahoo!

My status

Skype