Learn Vietnamese Online: Hổm rày

Posted: Wednesday, May 6, 2020

Learn Vietnamese Online: Hổm rày
Đây là từ địa phương (phương ngữ) của người dân miền Tây Nam bộ.

Hổm rày (người dân thường nói/ đọc thành "hổm rài") = mấy hôm nay/ mấy ngày nay/ dạo này

Ví dụ:
Hai bạn trẻ miền Tây nói chuyện:
A: Lâu rồi sao không ghé tao chơi vậy mày?
B: Hổm rày bận quá mày ơi!

"Hổm rày" is a word used popularly in spoken language of Vietnamese people in Mekong Delta Area.

"Hổm rày" is usually spoken out by "hổm rài" that means these days/ recently/ lately.

For example:
Two young guys from Mekong Delta are conversing:
A: Why didn’t you show up for a long time?
B: I've been so busy lately.

Free Vietnamese trial lesson: https://vlstudies.com/vn/vls-activities/vls-activities/free-trial-vietnamese-class/750/1


Others

Help & support

CENTRAL CAMPUS ADDRESS

 

NOTICE: You may find 2 addresses of 45 on Dinh Tien Hoang St. 

Our campus is located OPPOSITE HTV BUILDING.

Go into DMA (Agriculture Management Training Institute) Campus Gate, the first building on your right and to the 4th floor.  

4th floor, DMA Building, 45 Dinh Tien Hoang St, Ben Nghe Ward, Dist. 1, HCMC, Vietnam

(Bạn có thể tìm thấy 2 địa chỉ 45 Đinh Tiên Hoàng.

Trường chúng tôi nằm ĐỐI DIỆN TOÀ NHÀ HTV.

Vào cổng Trường Cán bộ Nông nghiệp, toà nhà đầu tiên bên tay phải, VLS ở lầu 4.

Lầu 4, tòa nhà DMA, 45 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Q.1, TP.HCM, Vietnam)

 

Working hours: Mon - Fri: 8:00 Am - 6:00 Pm

Teaching hours: Mon - Sat: 08:00 Am - 9:00 Pm and Sun 08:00 Am - 6:00 Pm

 

Tel: (+84) 028 3910 0168 / 028 3910 3266

Hotline: 0911 70 22 55  | 0934 044 669 0911 63 22 77 (Available 24/24)

Email: contact@vlstudies.com | Web: www.vlstudies.com | Youtube channel: www.youtube.com/c/Vlstudies | Instagram: www.instagram.com/vlstudieshcmc | Facebook: www.facebook.com/vlstudies

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DISTRICT 7 CAMPUS ADDRESS

 

SD-07 Green View Building, 31 Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, HCMC.

 

Working hours: Mon - Fri: 8:00 am - 6:00 pm

Teaching hours: Mon - Sun: 08:00 Am - 9:00 pm 

 

Tel: (+84) 028 3910 0168 / 028 3910 3266

Hotline: 0909 635 669 (Available 24/24) - thao.vo@vlstudies.com

Email: contact@vlstudies.com | Web:www.vlstudies.com | Youtube channel: www.youtube.com/c/Vlstudies | Instagram: www.instagram.com/vlstudieshcmc | Facebook: www.facebook.com/vlstudies

Online support

Yahoo!

My status

Skype