Learn Vietnamese Online: Cà khịa

Posted: Tuesday, February 11, 2020

Learn Vietnamese Online: Cà khịa


"Cà khịa" là từ có nguồn gốc từ tiếng Khmer. Trong ngôn ngữ của người Khmer, từ “cà khịa” dùng để ám chỉ những người nhiều chuyện, hay xen vào chuyện của người khác.

"Cà khịa" được sử dụng phổ biến ở các tỉnh khu vực Tây Nam Bộ Việt Nam.

Thời gian gần đây, giới trẻ Việt thường dùng "cà khịa" như 1 từ lóng để mỉa mai người khác một cách khéo léo, lịch sự và tế nhị. 

 

"Cà khịa" is derived from Khmer language. In the language of the Khmer, the word "cà khịa" is used to refer to talkative people who usually interfere with other people's business.

"Cà khịa" is commonly used in the Southwest region of Vietnam.

Recently, Vietnamese young people often use "Cà khịa" as a slang word to mock others in more polite and tactful manner (giving sarcasm words to other people).

 


Others

Help & support

CENTRAL CAMPUS ADDRESS

 

NOTICE: You may find 2 addresses of 45 on Dinh Tien Hoang St. 

Our campus is located OPPOSITE HTV BUILDING.

Go into DMA (Agriculture Management Training Institute) Campus Gate, the first building on your right and to the 4th floor.  

4th floor, DMA Building, 45 Dinh Tien Hoang St, Ben Nghe Ward, Dist. 1, HCMC, Vietnam

(Bạn có thể tìm thấy 2 địa chỉ 45 Đinh Tiên Hoàng.

Trường chúng tôi nằm ĐỐI DIỆN TOÀ NHÀ HTV.

Vào cổng Trường Cán bộ Nông nghiệp, toà nhà đầu tiên bên tay phải, VLS ở lầu 4.

Lầu 4, tòa nhà DMA, 45 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Q.1, TP.HCM, Vietnam)

 

Working hours: Mon - Fri: 8:00 Am - 6:00 Pm

Teaching hours: Mon - Sat: 08:00 Am - 9:00 Pm and Sun 08:00 Am - 6:00 Pm

 

Tel: (+84) 028 3910 0168 / 028 3910 3266

Hotline: 0911 70 22 55  | 0934 044 669 0911 63 22 77 (Available 24/24)

Email: contact@vlstudies.com | Web: www.vlstudies.com | Youtube channel: www.youtube.com/c/Vlstudies | Instagram: www.instagram.com/vlstudieshcmc | Facebook: www.facebook.com/vlstudies

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DISTRICT 7 CAMPUS ADDRESS

 

SD-07 Green View Building, 31 Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, HCMC.

 

Working hours: Mon - Fri: 8:00 am - 6:00 pm

Teaching hours: Mon - Sun: 08:00 Am - 9:00 pm 

 

Tel: (+84) 028 3910 0168 / 028 3910 3266

Hotline: 0909 635 669 (Available 24/24) - thao.vo@vlstudies.com

Email: contact@vlstudies.com | Web:www.vlstudies.com | Youtube channel: www.youtube.com/c/Vlstudies | Instagram: www.instagram.com/vlstudieshcmc | Facebook: www.facebook.com/vlstudies

Online support

Yahoo!

My status

Skype