[Learn Vietnamese online] Thành ngữ | Idioms

Posted: Friday, May 17, 2019

[English below]
Thành ngữ | Idioms
Mỗi ngôn ngữ đều có các thành ngữ diễn tả những sự thực, chân lý đã được đúc kết từ thế hệ này sang thế hệ khác. 
Để học một ngôn ngữ mới thì việc học thành ngữ là một trong những phương pháp hiệu quả nhất để bạn có thể giao tiếp một cách tự nhiên nhất.
Học tiếng Việt cũng vậy, kho tàng thành ngữ & tục ngữ của tiếng Việt cực kì phong phú. Vì vậy, hãy cùng VLS học một số thành ngữ tiếng Việt thông qua trò chơi nối chữ này nhé!
Nối 2 thành ngữ tiếng Việt và tiếng Anh có nghĩa tương tự nhau ở 2 cột bên dưới: 
 
 
Each language has idioms that describe the facts, the truths that have been learned from experiences and passed through generations. 
To learn a new language, start from learning idioms seems to be one of the best way to use it naturally like a native speaker.
Learning Vietnamese is just like this with such a big storage of idioms. So, don't wait for anything else but learn some Vietnamese idioms through this word-matching game with VLS! 
Rule: Connect 2 Vietnamese and English idioms with similar meanings in the 2 columns above:

Others

Help & support

CENTRAL CAMPUS ADDRESS

 

NOTICE: You may find 2 addresses of 45 on Dinh Tien Hoang St. 

Our campus is located OPPOSITE HTV BUILDING.

Go into DMA (Agriculture Management Training Institute) Campus Gate, the first building on your right and to the 4th floor.  

4th floor, DMA Building, 45 Dinh Tien Hoang St, Ben Nghe Ward, Dist. 1, HCMC, Vietnam

(Bạn có thể tìm thấy 2 địa chỉ 45 Đinh Tiên Hoàng.

Trường chúng tôi nằm ĐỐI DIỆN TOÀ NHÀ HTV.

Vào cổng Trường Cán bộ Nông nghiệp, toà nhà đầu tiên bên tay phải, VLS ở lầu 4.

Lầu 4, tòa nhà DMA, 45 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Q.1, TP.HCM, Vietnam)

 

Working hours: Mon - Fri: 8:00 Am - 6:00 Pm

Teaching hours: Mon - Sat: 08:00 Am - 9:00 Pm and Sun 08:00 Am - 6:00 Pm

 

Tel: (+84) 028 3910 0168 / 028 3910 3266

Hotline: 0911 70 22 55  | 0934 044 669 0911 63 22 77 (Available 24/24)

Email: contact@vlstudies.com | Web: www.vlstudies.com | Youtube channel: www.youtube.com/c/Vlstudies | Instagram: www.instagram.com/vlstudieshcmc | Facebook: www.facebook.com/vlstudies

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DISTRICT 7 CAMPUS ADDRESS

 

SD-07 Green View Building, 31 Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, HCMC.

 

Working hours: Mon - Fri: 8:00 am - 6:00 pm

Teaching hours: Mon - Sun: 08:00 Am - 9:00 pm 

 

Tel: (+84) 028 3910 0168 / 028 3910 3266

Hotline: 0909 635 669 (Available 24/24) - thao.vo@vlstudies.com

Email: contact@vlstudies.com | Web:www.vlstudies.com | Youtube channel: www.youtube.com/c/Vlstudies | Instagram: www.instagram.com/vlstudieshcmc | Facebook: www.facebook.com/vlstudies

Online support

Yahoo!

My status

Skype