VLS Student’s Writing: Heather’s

[Vietnamese below]
Heather is from America. She has been studying Vietnamese at VLS since December 2021.
Do you have any secret to learn a foreign language? For Heather, it is to study hard everyday. She also makes use of all tools and chances to practice the language as much as possible.
The following article is Heather’s secrets to learn a foreign language that she wants to share with everyone.
Let’s read and see if it works for you.
Heather là học viên người Mỹ và đã học tiếng Việt với VLS từ tháng 12/2021.
Bạn có bí quyết gì để học tốt ngoại ngữ không? Với Heather thì bí quyết đơn giản đó là học chăm chỉ hàng ngày và tận dụng mọi công cụ để có thể được luyện tập ngôn ngữ đó mỗi ngày.
Bài viết dưới đây là những bí quyết để học ngoại ngữ mà Heather muốn chia sẻ đến mọi người.
Hãy cùng đọc và áp dụng xem nhé!

25/02/2022

You May Also Like…

Vietnamese Cuisine: Cocktail Phở

Vietnamese Cuisine: Cocktail Phở

[English below] Cocktail là một loại thức uống được pha trộn, chứa rượu. Tại Hà Nội, có một loại...

VLS’ Student: TK Nguyễn

VLS’ Student: TK Nguyễn

We're so proud that our student, TK Nguyen, used 100% Vietnamese for a 40-minute interview....

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments