VLS’ Student Writing: Jonathan’s

[English below]
Jonathan là học viên đến từ Mỹ. Jonathan đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội nhưng đều đặn mỗi tuần đều dành 2 buổi để học tiếng Việt online với cô Hằng.
Bài viết “Nếu như tôi có 2 tuần rảnh rỗi” sẽ cho bạn thấy được tiếng Việt siêu đỉnh của Jonathan. Đồng thời bạn cũng sẽ thấy được tình yêu mà Jonathan dành cho những nơi mà anh ấy đã có cơ hội được đặt chân đến và có những trải nghiệm đặc biệt về văn hóa, lịch sử và con người ở những nơi này.
Jonathan is from the US. Jonathan is living and working in Hanoi, but he regularly spends at least 2 sessions per week learning Vietnamese Online with Ms. Hang.
You can see how good Jonathan at Vietnamese language via his writing named “If I Had 2 Free Weeks” which features some places that he had the chance to visit and have special experiences about culture, history and people.

08/06/2022

You May Also Like…

Learn Vietnamese Online: Ăn diện

Learn Vietnamese Online: Ăn diện

"Ăn diện" hay có thể nói vắn tắt là "diện" nghĩa là chăm chút cho vẻ bề ngoài, đặc biệt là khi đi...

VLS’ Student: Yeni

VLS’ Student: Yeni

[English below] Yeni - học viên người Hàn Quốc - đã theo học tiếng Việt tại VLS chi nhánh Quận 7...

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments