VLS’ Student: Jinseo

Jinseo, who is 9 years old, is from Korea. She has been studying Vietnamese at VLS for 6 sessions only.
Quiz: Which food Jinseo was drawing on the board?
—————
Jinseo là học viên nhí đến từ Hàn Quốc và chỉ mới học tiếng Viêt tại VLS được 6 buổi.
Đố các bạn đoán được tên những món ăn mà Jinseo vẽ trên bảng?

03/03/2022

You May Also Like…

Vietnamese Cuisine: Cocktail Phở

Vietnamese Cuisine: Cocktail Phở

[English below] Cocktail là một loại thức uống được pha trộn, chứa rượu. Tại Hà Nội, có một loại...

VLS’ Student: TK Nguyễn

VLS’ Student: TK Nguyễn

We're so proud that our student, TK Nguyen, used 100% Vietnamese for a 40-minute interview....

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments