Vietnamese Culture: Xin quẻ đầu năm

[Vietnamese below]
 
“Xin quẻ” or “xin xăm” has been one of the typical cultural features during Tet holiday.
Vietnamese people often go to pagoda, đình, miếu, etc., to get a “quẻ” or “xăm”.
“Quẻ” or “Xăm” is in the form of a bamboo stick or a small paper in which there are lines saying the predicted fortunes of that person in the New Year.
This spirituality tradition is considered as a “talisman” to have a lucky new year. It also advises us to avoid bad things to fulfill our plans and goals in the best way.
——————-
Xin quẻ/xin xăm từ lâu đã trở thành một trong những nét văn hóa đặc trưng trong những ngày đầu năm mới của người Việt.
Người Việt thường đến chùa, đình, miếu, … để xin xăm/quẻ.
Trong những xăm/quẻ này là những điều “dự đoán” về sức khỏe, thành công, tiền tài,.. của người xin trong năm mới.
Việc xin quẻ/xin xăm vào đầu năm mới như một “lá bùa”, giúp con người có thêm lòng tìn về một năm mới tràn đầy niềm vui đồng thời khích lệ tinh thần hoặc khuyên nhủ chúng ta nên tránh những điều không hay, để giúp chúng ta thực hiện tốt những dự định, mục tiêu một cách tốt nhất.

02/02/2022

You May Also Like…

Vietnamese Cuisine: Cocktail Phở

Vietnamese Cuisine: Cocktail Phở

[English below] Cocktail là một loại thức uống được pha trộn, chứa rượu. Tại Hà Nội, có một loại...

VLS’ Student: TK Nguyễn

VLS’ Student: TK Nguyễn

We're so proud that our student, TK Nguyen, used 100% Vietnamese for a 40-minute interview....

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments