Vietnamese Culture: Street Cries | Tiếng rao

[Vietnamese below]

If you’ve ever lived in Vietnam for an amount of time or even just came to Vietnam to travel for a few days, you would find some familiar street cries such as: Bánh mì Sài Gòn, 5000 một ổ, đặc biệt thơm bơ; Chưng gai bánh giò; Ai đồng nát ve chai không?, etc,.

These street cries are from the street vendors/carriers which show what they are selling.

The street cries are usually in the form of questions or statements about the product.

The seller usually use an excited tone and make the cries into verse and rhyme.

Nếu đã từng sinh sống hoặc thậm chí chỉ sang Việt Nam để du lịch trong vài ngày thì chắc hẳn bạn sẽ bắt gặp những tiếng rao ngoài đường phố như: Bánh mì Sài Gòn, 5000 một ổ, đặc biệt thơm bơ; Chưng gai bánh giò; Ai đồng nát ve chai không?,…

Những tiếng rao này thường được phát ra từ những xe/gánh hàng rong, mỗi tiếng rao là đặc trưng phân biệt các loại mặt hàng và cũng là lời mời gọi mua hàng của người bán.

Những tiếng rao thường ở dạng câu hỏi hoặc câu kể giới thiệu mặt hàng.

Người bán hàng thường dùng tông giọng phấn khởi khiến những câu rao trở thành một câu thơ, câu vè vui tai.

14/10/2021

You May Also Like…

Learn Vietnamese Online: Ăn diện

Learn Vietnamese Online: Ăn diện

"Ăn diện" hay có thể nói vắn tắt là "diện" nghĩa là chăm chút cho vẻ bề ngoài, đặc biệt là khi đi...

VLS’ Student: Yeni

VLS’ Student: Yeni

[English below] Yeni - học viên người Hàn Quốc - đã theo học tiếng Việt tại VLS chi nhánh Quận 7...

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments