Vietnamese Culture: Chiếc khăn Piêu

[English below]
Trang phục truyền thống của người Thái đen Điện Biên không thể thiếu chiếc khăn Piêu. Theo phát âm tiếng Thái thì không đọc là Piêu, mà đọc là “Piều”. Sau này chúng ta đọc chệch thành “Piêu”.
“Piêu” có nghĩa là “khăn”, Piêu có nhiều loại khác nhau, tùy từng vùng, từng địa phương mà Piêu có những sắc thái riêng của nó. Piêu có tác dụng che đầu khi nắng gió, làm ấm đầu khi mùa đông giá lạnh …
Piêu còn là vật trang sức quan trọng của các cô gái Thái trong sinh hoạt hằng ngày, nhất là trong lúc đi chơi hay dự lễ hội, đặc biệt khăn piêu còn dùng trong các điệu múa xòe. Mỗi dịp lễ hội được diễn ra, các chàng trai thường tìm cách tỏ tình với các cô gái thông qua việc cướp khăn Piêu, nếu cô gái đồng ý chàng trai làm bạn của mình thì các cô gái để cho chàng trai cướp khăn Piêu của mình.
Nếu không đồng ý thì các cô gái không để cho chàng trai đó cướp khăn Piêu của mình. Ngoài ra, nếu cô gái thích chàng trai nào thì cô gái sẽ tìm lý do để quên, cố tình đánh rơi, hoặc tung khăn Piêu về phía chàng trai đó.
***
In the costume of the Thai Đen people in Điện Biên, it is indispensable for the Piêu scarf. According to Thai pronunciation, it is not read as Piêu, but as “Piều”. We later read it as “Piêu”. “Piêu” means “scarf”, Piêu has many different types, depending on the region and locality, Piêu has its own nuances. It’s function is to cover the head when it is sunny and windy, and warms the head when it is cold in winter…
Piêu is also an important accessory of Thai girls in daily life, especially when going out or attending festivals, especially the scarf is also used in the xòe dance. On every occasion of the festival, the boys often try to confess their love to the girls by robbing the Piêu scarf, if the girl agrees with the boy to be her lover, the girls let the boy steal her Piêu scarf. If not, the girl will not allow the boy to steal it. In addition, if the girl likes that boy, she will find an excuse to forget, like intentionally drop it, or throw the Piêu scarf at that boy.

13/07/2022

You May Also Like…

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments