Video Lessons

VLS Podcast: Chút tình đầu [Đỗ Trung Quân]

VLS Podcast: Chút tình đầu [Đỗ Trung Quân]

Chắc hẳn những năm tháng vô tư nhưng cũng nhiều lắng lo vu vơ thời cắp sách đến trường luôn là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong ký ức của tất cả chúng ta.