Từ đồng âm khác nghĩa | Homophones: BÀN

“Bàn” có thể là một danh từ hoặc một động từ, tùy theo ngữ cảnh của câu nói. Dưới đây là một số nghĩa thường gặp nhất của “bàn”.

“Bàn” may be a noun or a verb depending on the context of the sentence. Let’s learn some of the popular meanings of “bàn”.

1. Em mới mua cái BÀN này.

I have just bought this table.

2. Mọi người đang BÀN BẠC về kế hoạch cho dự án sắp tới.

Everyone is discussing the plan for the upcoming project.

3. Trong lớp, mọi người đang BÀN TÁN về bạn học sinh mới.

In class, everyone is talking about the new student.

4. Cầu thủ A đã GHI BÀN thắng quyết định cho trận đấu ngày hôm nay.

A scored an important goal for his team on today match.

Bạn còn biết nghĩa nào của từ “bàn” không? Bình luận bên dưới cho VLS biết với nhé!

Do you know any other meanings of “bàn”? Share with us!

13/04/2021

You May Also Like…

VLS’ Student: TK Nguyễn

VLS’ Student: TK Nguyễn

We're so proud that our student, TK Nguyen, used 100% Vietnamese for a 40-minute interview....

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments