Từ đồng âm khác nghĩa | Homophones: Bún chả ngon – Bún chả ngon

1. Bún chả ngon

“Bún chả” is a very famous food originated from Hanoi.
Bún chả is served with grilled fatty pork (CHẢ) over a plate of vermicelli (bún) and herbs with a side dish of dipping sauce.

2. Bún chả ngon

“Chả” also means “no” and usually used in spoken language.
Synonym of “chả”: chẳng

For example:
Em chả biết/em chẳng biết – I don’t know

12/01/2021

You May Also Like…

Learn Vietnamese Online: Ăn diện

Learn Vietnamese Online: Ăn diện

"Ăn diện" hay có thể nói vắn tắt là "diện" nghĩa là chăm chút cho vẻ bề ngoài, đặc biệt là khi đi...

VLS’ Student: Yeni

VLS’ Student: Yeni

[English below] Yeni - học viên người Hàn Quốc - đã theo học tiếng Việt tại VLS chi nhánh Quận 7...

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments