Tiếng lóng | Vietnamese Slang: Trúng tủ

[English below]
Trúng tủ (tính từ), thường được dùng trong văn nói (khẩu ngữ), với nghĩa là trúng những gì mình đoán trước và đặc biệt học kĩ trước khi bước vào phòng thi hoặc một buổi phỏng vấn,…
——————–
“Trúng tủ” (adj) is a spoken word used to refer when someone hits what they expected and especially revised carefully before doing an exam, or an interview.
Ví dụ:
A: Hôm nay làm bài được không?
How was your exam?
B: Trúng tủ nè!
I was “trúng tủ”. (Which means ‘The questions of the exam was exactly what I have reviewed before)

22/06/2022

You May Also Like…

Learn Vietnamese Online: Ăn diện

Learn Vietnamese Online: Ăn diện

"Ăn diện" hay có thể nói vắn tắt là "diện" nghĩa là chăm chút cho vẻ bề ngoài, đặc biệt là khi đi...

VLS’ Student: Yeni

VLS’ Student: Yeni

[English below] Yeni - học viên người Hàn Quốc - đã theo học tiếng Việt tại VLS chi nhánh Quận 7...

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments