6 Steps to Effectively Practice Speaking Vietnamese Vocabulary

6 Steps to Effectively Practice Speaking Vietnamese Vocabulary

1st: Start off slow- Vocal the new word slowly and clearly- Pay close attention to the tone and the rhythm2nd: Steadily speed up- Repeat the word at a faster pace- Make sure you still pronounce it correctly and clearly.- Increase your speaking speed until you reach a...
Tà Năng – Phan Dũng Trekking with VLS International Family.

Tà Năng – Phan Dũng Trekking with VLS International Family.

[English below] Bạn đã bao giờ đi trekking Tà Năng – Phan Dũng, một trong những cung đường trekking đẹp và nổi tiếng ở Việt Nam chưa? Gia đình VLS đã có cơ hội tham gia chuyến đi thú vị này với nhiều trải nghiệm đặc biệt. Chuyến đi không chỉ là chuyến đi để chào...
How to Maximize Talent Management Efforts?

How to Maximize Talent Management Efforts?

As the demand for expatriates to adapt to the ever-evolving business environment is growing, expatriates’ roles and responsibilities also expand. Many expatriates are expected to not help grow their businesses financially in the new markets but also focus on talent...
Learn Vietnamese Online: Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng

Learn Vietnamese Online: Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng

[English below] Về nghĩa đen, câu tục ngữ này có nghĩa là khi tiếp xúc, sử dụng mực mà không khéo, ta có thể bị vấy bẩn lên người, sách vở, quần áo; ngược lại, khi ta ở gần nơi có ánh sáng thì ta sẽ được soi sáng, dễ dàng nhìn thấy mọi thứ hơn. Người Việt thường dùng...
Learn Vietnamese Online: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Learn Vietnamese Online: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

[English below] Quả: trái cây/hoa quả Kẻ: người “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” có nghĩa là khi thưởng thức trái cây/hoa quả thì cần phải nhớ đến công lao của những người đã trồng ra loại cây đó, cho ta cơ hội được ăn ngon mà không cần bỏ công sức. Về nghĩa...
Từ đồng âm khác nghĩa | Homophones: Đường

Từ đồng âm khác nghĩa | Homophones: Đường

1. Đường: sugar Cho thêm ít ĐƯỜNG vào cà phê đi – Add more sugar to the coffee. 2. Con đường sự nghiệp: Career path Con ĐƯỜNG sự nghiệp của anh ấy rất thuận lợi – He has a good career path. 3. Con đường: road Con ĐƯỜNG này rộng ghê – This road is so...