How Intercultural Competence Change Your Life?

How Intercultural Competence Change Your Life?

Intercultural competence is the ability to understand, communicate, interact, and engage successfully with people from different cultures and backgrounds. It plays an important part in daily life and the workplace, especially in the state of increasing globalization;...
Từ đồng âm khác nghĩa | Homophones: BÀN

Từ đồng âm khác nghĩa | Homophones: BÀN

“Bàn” có thể là một danh từ hoặc một động từ, tùy theo ngữ cảnh của câu nói. Dưới đây là một số nghĩa thường gặp nhất của “bàn”. “Bàn” may be a noun or a verb depending on the context of the sentence. Let’s learn some of the...
6 Steps to Effectively Practice Speaking Vietnamese Vocabulary

6 Steps to Effectively Practice Speaking Vietnamese Vocabulary

1st: Start off slow- Vocal the new word slowly and clearly- Pay close attention to the tone and the rhythm2nd: Steadily speed up- Repeat the word at a faster pace- Make sure you still pronounce it correctly and clearly.- Increase your speaking speed until you reach a...
Tà Năng – Phan Dũng Trekking with VLS International Family.

Tà Năng – Phan Dũng Trekking with VLS International Family.

[English below] Bạn đã bao giờ đi trekking Tà Năng – Phan Dũng, một trong những cung đường trekking đẹp và nổi tiếng ở Việt Nam chưa? Gia đình VLS đã có cơ hội tham gia chuyến đi thú vị này với nhiều trải nghiệm đặc biệt. Chuyến đi không chỉ là chuyến đi để chào...
How to Maximize Talent Management Efforts?

How to Maximize Talent Management Efforts?

As the demand for expatriates to adapt to the ever-evolving business environment is growing, expatriates’ roles and responsibilities also expand. Many expatriates are expected to not help grow their businesses financially in the new markets but also focus on talent...
Learn Vietnamese Online: Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng

Learn Vietnamese Online: Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng

[English below] Về nghĩa đen, câu tục ngữ này có nghĩa là khi tiếp xúc, sử dụng mực mà không khéo, ta có thể bị vấy bẩn lên người, sách vở, quần áo; ngược lại, khi ta ở gần nơi có ánh sáng thì ta sẽ được soi sáng, dễ dàng nhìn thấy mọi thứ hơn. Người Việt thường dùng...