Learn Vietnamese Online: Các loại củ | Root Vegetables

Learn Vietnamese Online: Các loại củ | Root Vegetables

Khoai lang – Sweet potato Khoai tây – Potato Khoai môn – Taro Khoai mì/củ sắn – Cassava Củ cải – Radish Su hào – Kohlrabi Củ dền – Beetroot Cà rốt – Carrot     Hãy đến với Vietnamese Language Studies ngay hôm...