Vietnamese Culture: Chi chi chành chành

Vietnamese Culture: Chi chi chành chành

[English below] Chi chi chành chành là một trò chơi dân gian Việt Nam. Trò chơi cần từ 2 người trở lên trong đó 1 người xòe bàn tay ra để những người khác đặt ngón trỏ của mình vào. Người xòe bàn tay sẽ đọc một bài vè và những người khác sẽ để ngón tay trong lòng bàn...