Vietnamese lesson: Tropical Fruit | Trái cây nhiệt đới

Cùng VLS học cách phát âm tên của một số loại trái cây nhiệt đới thường gặp nha. Let’s learn how to pronounce some common tropical fruits’ names in Vietnamese. #VLS#tropicalfruit#fruit#juice#summer#summervibes#vietnameseculture#vietnameselesson Join...