Learn Vietnamese Online: Quốc lộ

Learn Vietnamese Online: Quốc lộ

[English below] “Quốc lộ” là một từ gốc Hán Việt trong đó: “Quốc” nghĩa là đất nước “Lộ” nghĩa là đường đi lại. Từ quốc lộ là một danh từ dùng để chỉ những con đường lớn nối liền giữa các tỉnh thành do chính phủ quản lý. Việt Nam có tổng cộng 128 quốc lộ, trong đó...
Learn Vietnamese Online: Bán tín bán nghi

Learn Vietnamese Online: Bán tín bán nghi

[English below] Cụm từ này gồm các thành phần có nguồn gốc Hán Việt: “Bán” nghĩa là một nửa. “Tín” nghĩa là tín nhiệm, tin tưởng. “Nghi” nghĩa là nghi ngờ. Bán tín bán nghi nghĩa là nửa tin nửa ngờ vực, nghi ngờ về độ chính xác của một việc gì đó. Ví...
Learn Vietnamese Online: Giang hồ

Learn Vietnamese Online: Giang hồ

[English below] “Giang hồ” là từ gốc Hán Việt, trong đó, “giang” nghĩa là sông, “hồ” nghĩa là “hồ”. Giang hồ xưa kia được dùng với nghĩa hoán dụ để chỉ vùng sông, nước nơi các bậc quân tử hay võ hiệp sinh sống. Những nơi...