Learn Vietnamese Online: Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng

Learn Vietnamese Online: Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng

[English below] Về nghĩa đen, câu tục ngữ này có nghĩa là khi tiếp xúc, sử dụng mực mà không khéo, ta có thể bị vấy bẩn lên người, sách vở, quần áo; ngược lại, khi ta ở gần nơi có ánh sáng thì ta sẽ được soi sáng, dễ dàng nhìn thấy mọi thứ hơn. Người Việt thường dùng...
Learn Vietnamese Online: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Learn Vietnamese Online: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

[English below] Quả: trái cây/hoa quả Kẻ: người “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” có nghĩa là khi thưởng thức trái cây/hoa quả thì cần phải nhớ đến công lao của những người đã trồng ra loại cây đó, cho ta cơ hội được ăn ngon mà không cần bỏ công sức. Về nghĩa...