Learn Vietnamese Online: Ăn trông nồi, ngồi trông hướng

Learn Vietnamese Online: Ăn trông nồi, ngồi trông hướng

[English below] “Ăn” means to eat. “Trông” means to look, to watch out. “Nồi” means pot. “Ngồi” means to sit. “Hướng” means direction. Câu tục ngữ thể hiện truyền thống lịch sự, tế nhị và cẩn trọng trong văn hóa Việt...