Online Event: Summer E-Soirée | Recap

Sự kiện Online Summer E-Soirée Nhằm kết nối các anh/chị học viên, đặc biệt là những học viên online, VLS đã tổ chức 3 sự kiện trong chuỗi sự kiện online – VLS Summer E-Soirée trong tháng 7 và tháng 8. Chuỗi sự kiện như một cầu nối giúp VLS và các anh/chị học viên được...