VLS Student: Anh Johan and his studying during social distancing period

VLS Student: Anh Johan and his studying during social distancing period

Dưới đây là câu chuyện cực yêu thương trong mùa dịch về hai con vịt của anh Johan – học viên đến từ Hà Lan và đã học tiếng Việt với VLS được hơn 1 năm. Học tiếng Việt không quá khó đâu ạ, chỉ cần chăm chỉ viết ra những ghi chú ngắn gọn, yêu yêu về những gì diễn...
Vietnamese Vocabs via Short Videos

Vietnamese Vocabs via Short Videos

We are going to upload tons of short video clips in our social media channels, including our brand-new TikTok channel. So, don’t forget to follow us on TikTok at vlstudies and learn Vietnamese with VLS. Trong thời gian tới, VLS sẽ có rất nhiều video ngắn dạy...