Vietnamese Culture: Nhảy sạp

[English below] Nhảy sạp là một trong những điệu nhảy truyền thống của dân tộc thiểu số miền Tây Bắc Việt Nam như dân tộc Mường, Khơ Mú, Thái… Điệu nhảy vui nhộn này thường được tổ chức vào các ngày hội hè, lễ tết, ngày mùa,… với ý nghĩa là cầu mong một năm mới...