Vietnamese culture: Cà phê sáng – văn hóa uống cà phê của người Việt

Vietnamese culture: Cà phê sáng – văn hóa uống cà phê của người Việt

[English below] Nếu đi dọc các đường phố Việt Nam, ta sẽ dễ dàng bắt gặp những hàng quán cà phê từ bình dân đến sang trọng, lý do là bởi việc uống cà phê đã trở thành một trong những nét văn hóa đặc sắc của người Việt. Cà phê được du nhập vào Việt Nam bởi người Pháp...