Learn Vietnamese Online: Học thầy không tày học bạn

Learn Vietnamese Online: Học thầy không tày học bạn

[English below] Học means to learn. Thầy means teachers. Không mean no, not. Tày means equal, same. Bạn means friends. Câu tục ngữ nhấn mạnh việc học hỏi từ những người bạn bè đồng trang lứa vì đó là những người gần gũi và cùng tâm thế học giỏi giống chúng ta nên sự...
Different Languages – Similar Pronunciation: Vietnamese – Japanese

Different Languages – Similar Pronunciation: Vietnamese – Japanese

[English below] “Different Languages – Similar Pronunciation” là series giới thiệu các từ tiếng Việt phát âm giống/tương đồng với các ngôn ngữ khác trên thế giới. Mở đầu cho chuỗi video này sẽ là sự xuất hiện của anh Leo, một học viên trong trang phục Kimono rất dễ...
Vietnamese Online Group Classes in August, 2021

Vietnamese Online Group Classes in August, 2021

We are calling for students for our upcoming Vietnamese online group classes in August. Details are as follows: ✔️ GROUP 1: – Schedule: 10:00 – 11:00 on Saturdays and Sundays – Class size: 2 – 3 students – Duration: 40 hours (5 months)...