VLS Students and Harvard Corner at VLS

VLS Students and Harvard Corner at VLS

[English below] Đây là Stephen và Charlotte, đến từ đại học Harvard và đang là học viên học tiếng Việt tại VLS. Stephen đến học với VLS từ tháng 8/2017 ngay khi vừa tốt nghiệp ĐH Harvard, Stephen từng chia sẻ:“After studying at 5 different language schools across...