[Cover] Một nhà | Learn Vietnamese Online | Vietnamese Song

[Cover] Một nhà | Learn Vietnamese Online | Vietnamese Song

Khi bạn muốn hát tiếng Việt nhưng bạn không biết tiếng Việt thì như thế nào? “Một nhà” phiên bản “giải trí cuối tuần”, cùng VLS thưởng thức nhé! When you want to sing a Vietnamese song but you don’t know Vietnamese be like. Just for fun! We hope you guys enjoy it....