Tiếng Việt Đi: Con nhà người ta

Tiếng Việt Đi: Con nhà người ta

[English below] Nghĩa đen của cụm từ này thì đã quá rõ ràng đúng không ạ? “Con nhà người ta” là con của nhà người khác, không phải con cái nhà mình. “Con nhà người ta” là một hình tượng rất quen thuộc ở Việt Nam. Đây là một hình tượng hoàn hảo với những đặc điểm nổi...