Tiếng Việt Đi | Let’s Vietnamese: Harris và cuộc sống ở Sóc Trăng | Harris in Sóc Trăng – Ok Om Bok Festival

Tiếng Việt Đi | Let’s Vietnamese: Harris và cuộc sống ở Sóc Trăng | Harris in Sóc Trăng – Ok Om Bok Festival

Harris, một học viên đến từ Mỹ, đã học tiếng Việt với VLS từ năm 2017. Hẳn bạn sẽ rất ngạc nhiên với chất giọng đậm miền Tây của bạn đúng không ạ? Bởi bạn đã chọn Sóc Trăng làm nơi sinh sống và làm việc từ năm 2018. Trong suốt thời gian ở Sóc Trăng, Harris vẫn đều đặn...