Learn Vietnamese Online: XỈN

[English below]
“Xỉn” là từ địa phương được dùng nhiều ở miền Trung và miền Nam Việt Nam, dùng để chỉ trạng thái không tỉnh táo sau khi tiêu thụ một lượng cồn vượt quá sức chịu đựng của cơ thể.
Người Việt Nam có một số cụm từ thú vị để diễn tả sự “say xỉn”:
– Say/xỉn quắc cần câu
– Say/xỉn bí tỉ
– Say/xỉn không biết trời đất
******************
“Xỉn” is a local word used popularly in the Central and the South of Vietnam referring to the state of not being sober after consuming an amount of alcohol that exceeds the body’s tolerance.
Vietnamese people have some interesting phrases to refer to the “xỉn” or “say” condition:
– Say/xỉn quắc cần câu
– Say/xỉn bí tỉ
– Say/xỉn không biết trời đất

25/06/2022

You May Also Like…

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments