Learn Vietnamese Online: Xéo sắc

[English below]
“Xéo” dùng để ám chỉ cách nói có ẩn ý, thâm sâu.
“Sắc” có thể hiểu là sắc bén.
Khi kết hợp 2 từ này lại, ta có cụm từ “xéo sắc” dùng để chỉ cách nói có ẩn ý và gây ảnh hưởng tiêu cực đến người khác.
Ví dụ:
– Nhỏ đó xéo sắc lắm, không ai thích nói chuyện với nó hết.
That girl is so “xéo sắc”, nobody wants to talk to her.
————-
“Xéo” is used to refer to a way of saying that has a deep meaning.
“Sắc” can be understood as sharp.
When combining these two words, we have the phrase “xéo sắc” used to refer to a way of saying that has hidden meanings and often bring a negative effect on others.

05/07/2022

You May Also Like…

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments