Learn Vietnamese Online: Xán lạn

[English]
“Xán lạn” là một từ Hán Việt, trong đó:
– Xán nghĩa là rực rỡ
– Lạn nghĩa là sáng sủa
“Xán lạn” là một tính từ thể hiện sự tích cực, để nói về một điều gì đó tươi sáng, rực rỡ và thường dùng để nói về tương lai.
“Xán lạn” thường bị viết và đọc sai thành “sáng lạng”, “sáng lạn” hay “sán lạn”.
Ví dụ:
– Thằng bé học hành chăm chỉ lắm, chắc chắn tương lai nó sẽ xán lạn.
He studies so hard that I believe he is going to have a “xán lạn” future.
—————
“Xán lạn” is a Sino-Vietnamese, in which:
– Xán means brilliant
– Lạn means bright
“Xán lạn” expresses a positive meaning which is something bright and brilliant, and often used to talk about the future.
“Xán lạn” is often misspelled as “sáng lạng”, “sáng lạn” hay “sán lạn”.

06/07/2022

You May Also Like…

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments