Learn Vietnamese Online: Vì … nên …

[English below]

Vì… nên là một cặp từ được dùng để nối 2 vế câu với nhau trong đó 2 câu mang nét nghĩa biểu thị quan hệ nguyên nhân – kết quả.

Cấu trúc cụ thể như sau: Vì + [nguyên nhân] + nên + [kết quả].

Ở vế nguyên nhân, đó có thể là một danh từ, một câu rút gọn, hay một câu hoàn chỉnh.

Vế kết quả là mệnh đề chính của câu nên thường là một câu hoàn chỉnh.

Ví dụ:

Vì trời mưa to nên tôi không đi bộ.

I don’t go jogging, because it rains heavily.

Vì nắng nên tôi bị sạm da

I get tanned because of the sunlight.

——————

“Vì … nên …” is a pair of conjunction words used to connect two clauses of a sentence, in which the two sentences have meanings indicating the cause-effect relationship.

Sentence structure with cause-effect relationship is as follows:

Vì + [cause] + nên + [result].

The causal clause can be a noun, a shortened sentence, or a completed sentence.

The result clause is the main clause of the sentence, so it is usually a complete sentence.

08/07/2021

You May Also Like…

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments