Learn Vietnamese Online: Vạn sự khởi đầu nan

[English below]

Đây là một thành ngữ Hán Việt, trong đó:

“Vạn” nghĩa là nhiều.

“Sự” nghĩa là sự việc.

“Khởi đầu” nghĩa là sự bắt đầu của một việc gì đó.

“Nan” có nghĩa là gian nan, khó khăn, vất vả.

“Vạn sự khởi đầu nan” nghĩa là khi bắt đầu làm một việc gì đó mới mẻ, chắc chắn chúng ta đều gặp những khó khăn cần phải vượt qua và không hề dễ dàng để đi đến thành công.

————

This is a Sino-Vietnamese idiom in which:

“Vạn” means many, much.

“Sự” means the thing.

“Khởi đầu” means the beginning of something.

“Nan” means hardship, difficulty.

“Vạn sự khởi đầu nan” means when we start to do something new, we all inevitably encounter many difficulties and it is not easy to be success.

22/06/2021

You May Also Like…

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments