Learn Vietnamese Online: Vạn sự khởi đầu nan

[English below]

Đây là một thành ngữ Hán Việt, trong đó:

“Vạn” nghĩa là nhiều.

“Sự” nghĩa là sự việc.

“Khởi đầu” nghĩa là sự bắt đầu của một việc gì đó.

“Nan” có nghĩa là gian nan, khó khăn, vất vả.

“Vạn sự khởi đầu nan” nghĩa là khi bắt đầu làm một việc gì đó mới mẻ, chắc chắn chúng ta đều gặp những khó khăn cần phải vượt qua và không hề dễ dàng để đi đến thành công.

————

This is a Sino-Vietnamese idiom in which:

“Vạn” means many, much.

“Sự” means the thing.

“Khởi đầu” means the beginning of something.

“Nan” means hardship, difficulty.

“Vạn sự khởi đầu nan” means when we start to do something new, we all inevitably encounter many difficulties and it is not easy to be success.

22/06/2021

You May Also Like…

Learn Vietnamese Online: XỈN

Learn Vietnamese Online: XỈN

[English below] "Xỉn" là từ địa phương được dùng nhiều ở miền Trung và miền Nam Việt Nam, dùng để...

Learn Vietnamese Online: Ăn diện

Learn Vietnamese Online: Ăn diện

"Ăn diện" hay có thể nói vắn tắt là "diện" nghĩa là chăm chút cho vẻ bề ngoài, đặc biệt là khi đi...

VLS’ Student: Yeni

VLS’ Student: Yeni

[English below] Yeni - học viên người Hàn Quốc - đã theo học tiếng Việt tại VLS chi nhánh Quận 7...

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments