Learn Vietnamese Online: Tửu lượng – Đô

[English below]
“Tửu lượng” là từ Hán Việt, trong đó:
“Tửu” nghĩa là rượu (có thể mang nghĩa mở rộng cho các loại nước có cồn khác như bia, cocktail,…)
“Lượng” nghĩa là số lượng
“Tửu lượng” là từ ngữ chỉ khả năng uống được đồ cồn nhiều hay ít của một người.
Tuy nhiên, từ “tửu lượng” thường dùng trong văn viết nhiều hơn. Trong đời sống hàng ngày, người Việt thường dùng “đô”.
Ví dụ: Thay vì nói “Tửu lượng của tôi là 5 chai bia” thì người Việt Nam hay nói “Đô của tôi là 5 chai bia” – có nghĩa là họ có thể uống được 5 chai bia mà chưa tới mức bị say/xỉn.
***
“Tửu lượng” is a Sino-Vietnamese word, in which:
“Tửu” means alcohol in general
“Lượng” means amount
“Tửu lượng” – Drinking capability – is a term that refers to a person’s ability to drink alcohol. But the word “tửu lượng” has long been not used much, Vietnamese people will use the word “do” instead.
Ex: Instead of saying “My tửu lượng is about 5 bottles of beer”, Vietnamese people say “My đô is 5 bottles of beer” – which means he/she can drink 5 bottles of beer without getting tipsy.

12/07/2022

You May Also Like…

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments