Learn Vietnamese Online: Trâu buộc ghét trâu ăn

[English below]

“Trâu” means buffalo

“Buộc” means to tie/ting/tied

“Ghét” means to hate

“Ăn” means to eat/eating

Trâu là con vật thân thuộc với người Việt trong việc đồng áng.

Hình ảnh “trâu buộc” và “trâu ăn” thể hiện sự đối lập trong hoàn cảnh của hai cá thể.

“Buộc” là trạng thái con trâu bị buộc vào một vật khác bởi dây thừng và không thể di chuyển được, vì thế nó cảm thấy rất khó khăn, khổ sở, bí bức.

“Ăn” tức là trạng thái con trâu đang được ở trong điều kiện tự do và thoải mái gặm cỏ.

Câu thành ngữ được dùng để ám chỉ những người có thói ganh ghét, đố kị với những người có điều gì đó tốt hơn mình, ví dụ như: điều kiện sống, lương, bạn bè…

Bạn có biết câu thành ngữ nào với nghĩa tương đồng không, chia sẻ cùng VLS nha.

Hãy đến với Vietnamese Language Studies ngay hôm nay để không chỉ học tiếng Việt mà còn cả văn hóa, truyền thống, ẩm thực, con người và rất nhiều điều thú vị khác của Việt Nam. Vietnamese Language Studies (VLS) là một trong những trung tâm hàng đầu tại Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Việt và văn hoá Việt cho người nước ngoài và Việt Kiều.

——————-

Trâu or buffalo is a familiar animal to the Vietnamese farmers.

The images of “trâu buộc” (literrally means “a tied buffalo”) and “trâu ăn” (literrally means “an eating buffalo) represent the opposition in the circumstances of the two subjects.

“Buộc” is the state in which the buffalo is tied to another object by a rope and cannot move, so it feels very difficult, miserable, and oppressed.

“Ăn” is the state in which the buffalo is in a free and comfortable condition to graze.

“Trâu buộc ghét trâu ăn” is used to refer to those who are envious and jealous of others having something much better comparing to themselves, for example: living conditions, salary, friends,…

Do you know any other idioms with similar meanings, please share with VLS.

Join Vietnamese Language Studies (VLS) today to not only learn Vietnamese language but also Vietnamese culture, traditions, history, cuisine, people and many other interesting aspects of Vietnamese. As a leading Vietnamese language center in Ho Chi Minh City (Saigon), we offer a wide selection of personalized online and in-person Vietnamese language lessons ranging from beginner to advanced levels. Contact us today to not only learn more about our Vietnamese programs but also join our community of expatriates, businesses, organizations, international students, travelers, overseas Vietnamese and local Vietnamese.

27/07/2021

You May Also Like…

guest
3 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
gate borsası
gate borsası
6 months ago

At the beginning, I was still puzzled. Since I read your article, I have been very impressed. It has provided a lot of innovative ideas for my thesis related to gate.io. Thank u. But I still have some doubts, can you help me? Thanks.

gate io
gate io
6 months ago

I may need your help. I tried many ways but couldn’t solve it, but after reading your article, I think you have a way to help me. I’m looking forward for your reply. Thanks.

Учетная запись в binance
Учетная запись в binance
5 months ago

Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me? https://www.binance.com/ru-UA/register?ref=P9L9FQKY