Learn Vietnamese Online: Trâu buộc ghét trâu ăn

[English below]

“Trâu” means buffalo

“Buộc” means to tie/ting/tied

“Ghét” means to hate

“Ăn” means to eat/eating

Trâu là con vật thân thuộc với người Việt trong việc đồng áng.

Hình ảnh “trâu buộc” và “trâu ăn” thể hiện sự đối lập trong hoàn cảnh của hai cá thể.

“Buộc” là trạng thái con trâu bị buộc vào một vật khác bởi dây thừng và không thể di chuyển được, vì thế nó cảm thấy rất khó khăn, khổ sở, bí bức.

“Ăn” tức là trạng thái con trâu đang được ở trong điều kiện tự do và thoải mái gặm cỏ.

Câu thành ngữ được dùng để ám chỉ những người có thói ganh ghét, đố kị với những người có điều gì đó tốt hơn mình, ví dụ như: điều kiện sống, lương, bạn bè…

Bạn có biết câu thành ngữ nào với nghĩa tương đồng không, chia sẻ cùng VLS nha.

——————-

Trâu or buffalo is a familiar animal to the Vietnamese farmers.

The images of “trâu buộc” (literrally means “a tied buffalo”) and “trâu ăn” (literrally means “an eating buffalo) represent the opposition in the circumstances of the two subjects.

“Buộc” is the state in which the buffalo is tied to another object by a rope and cannot move, so it feels very difficult, miserable, and oppressed.

“Ăn” is the state in which the buffalo is in a free and comfortable condition to graze.

“Trâu buộc ghét trâu ăn” is used to refer to those who are envious and jealous of others having something much better comparing to themselves, for example: living conditions, salary, friends,…

Do you know any other idioms with similar meanings, please share with VLS.

27/07/2021

You May Also Like…

Learn Vietnamese Online: XỈN

Learn Vietnamese Online: XỈN

[English below] "Xỉn" là từ địa phương được dùng nhiều ở miền Trung và miền Nam Việt Nam, dùng để...

Learn Vietnamese Online: Ăn diện

Learn Vietnamese Online: Ăn diện

"Ăn diện" hay có thể nói vắn tắt là "diện" nghĩa là chăm chút cho vẻ bề ngoài, đặc biệt là khi đi...

VLS’ Student: Yeni

VLS’ Student: Yeni

[English below] Yeni - học viên người Hàn Quốc - đã theo học tiếng Việt tại VLS chi nhánh Quận 7...

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments