Learn Vietnamese Online: Toang

[English below]

“Toang” là từ dùng để chỉ tiếng động khi đồ vật rơi vỡ.
Tuy nhiên, giới trẻ ngày nay dùng “toang” như một từ lóng ám chỉ sự đổ vỡ, sự mất mát, sự hủy bỏ hay không thành của một kế hoạch nào đó.
—————
“Toang” refers to the sound when an object falls and might get broken.
However, today’s young people use “toang” as a slang to refer to the breakdown, the loss, the cancellation or the unaccomplishment of a certain plan.

Ví dụ:
Thôi, toang! Định đi đá banh mà trời mưa.
So done! I am about to go to play soccer but it is raining.

18/01/2021

You May Also Like…

Learn Vietnamese Online: XỈN

Learn Vietnamese Online: XỈN

[English below] "Xỉn" là từ địa phương được dùng nhiều ở miền Trung và miền Nam Việt Nam, dùng để...

Learn Vietnamese Online: Ăn diện

Learn Vietnamese Online: Ăn diện

"Ăn diện" hay có thể nói vắn tắt là "diện" nghĩa là chăm chút cho vẻ bề ngoài, đặc biệt là khi đi...

VLS’ Student: Yeni

VLS’ Student: Yeni

[English below] Yeni - học viên người Hàn Quốc - đã theo học tiếng Việt tại VLS chi nhánh Quận 7...

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments