Learn Vietnamese Online: Tiến thoái lưỡng nan

[English below]

Tiến thoái lưỡng nan là một thành ngữ Hán Việt dùng để chỉ một tình huống bế tắc, khó xử, không biết quyết định như thế nào cho đúng vì trong các lựa chọn đều có những mặt lợi và hại cần suy xét.

Câu thành ngữ này dịch theo nghĩa đen là muốn tiến cũng không được, muốn lùi cũng không xong.

Tiến means to move forward.

Thoái means to move backward.

Lưỡng means both.

Nan means difficult, hard.

This is a Sino-Vietnamese idiom used to refer to a deadlocked, dilemmatic situation where it is hard to make decision because all choices have theirs bad and good sides to be considered carefully.

This idiom can be literally translated as it is difficult either to go forward or go backward.

28/09/2021

You May Also Like…

Vietnamese Cuisine: Cocktail Phở

Vietnamese Cuisine: Cocktail Phở

[English below] Cocktail là một loại thức uống được pha trộn, chứa rượu. Tại Hà Nội, có một loại...

VLS’ Student: TK Nguyễn

VLS’ Student: TK Nguyễn

We're so proud that our student, TK Nguyen, used 100% Vietnamese for a 40-minute interview....

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments